-

Brokof Ferdinand Maxmilián (též Brokoff, Brokhoff, Brokov, Prokov)

*1688 (Červený Hrádek u Chomutova), †1731 (Praha)

Český sochař a řezbář; syn J. Brokofa, bratr M. J. J. Brokofa; jeden z nejvýznamnějších barokních umělců v českých zemích, spolutvůrce barokní Prahy. Vyučil se v otcově pražské dílně, pravděpodobně již od roku 1707 pracoval samostatně. Do roku 1716 tvořil téměř výhradně pro Prahu, poté spojil své umění s dílem rakouského architekta J. B. Fischera z Erlachu, se kterým pronikl do Vídně, do Vratislavi i jinam. Pracoval hlavně s pískovcem, ale i s mramorem, dřevem či štukem. Do Prahy se natrvalo vrátil až na sklonku života, kdy byl již postižen nemocí kameníků tuberkulózou. Své poslední práce vytvářel již jen jako návrhy, podle kterých sochy realizovali jeho žáci. F. M. Brokof byl mistrem monumentálního realismu; plasticky rozvinul drapérie postav, dodal sochám mírný patos a plnost a nahradil tradiční podstavce skupinami. Dílo F. M. Brokofa se stalo inspirací např. pro J. V. Myslbeka a další sochaře.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz