-

sv. Tomáš

Podle věrouky byl Tomáš jedním z Ježíšových učedníků. Když se jim Ježíš po svém ukřižování poprvé zjevil, Tomáš s nimi nebyl a nechtěl vyprávění věřit, dokud se sám nepřesvědčí. Ježíš proto své společenství navštívil znovu a vyzval Tomáše, aby si sáhnul na ránu v jeho boku; teprve tehdy Tomáš uvěřil a sklonil se před zázrakem. Jako skeptik se Tomáš projevil i později, při zázraku nanebevzetí Panny Marie; rovněž mu nebyl přítomen a když projevil pochybnost, Panna Marie mu shůry hodila svůj pás. Další Tomášovy osudy jsou zahaleny tajemstvím; prý se vypravil šířit víru mezi Parthy a dostal se až do Indie, kde byl údajně v roce 72 proklát oštěpem. Jako „nevěřící Tomášové“ se často označují lidé, kteří se o všem chtějí přesvědčit na vlastní oči a dotekem, mají-li věřit; v tomto smyslu byl Tomáš moderním člověkem se skeptickým poměrem ke světu. Svatý Tomáš je patronem architektů, stavitelů, geometrů, tesařů, zedníků, kameníků a dělníků na stavbách, pomocníkem při bolestech zad a slepotě, přímluvcem za dobrý sňatek.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz