-

sv. Starosta

Legendární, historicky nepotvrzená postava; prý byla dcerou portugalského krále a složila slib, že bude do smrti pannou. Její otec, dosud pohan, ji ale zaslíbil italskému králi; dívka se prý modlila tak vroucně, že jí na ochranu narostl vous a knír. Italský král takovou nevěstu odmítl a otec ji dal ukřižovat. Svatá Starosta je ctěna jako ochránkyně nešťastných manželství, v Anglii má (pod jménem Uncumber) prý zbavovat ženy nepohodlných mužů.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz