-

sv. Pavel

Narodil se v Malé Asii okolo let 5 až 10 a původně se jmenoval Šavel. Byl fanatickým vyznavačem židovského náboženství a pronásledovatelem křesťanů, na křesťanskou víru se obrátil po dramatické události, kdy jej z nebe oslovil sám Ježíš Kristus; stal se Ježíšovým učedníkem, ačkoliv jej za jeho života nikdy nepotkal a nepatřil mezi dvanáct vyvolených. Po setkání se sv. Petrem se vydal na misijní cesty do Malé Asie a Makedonie. Zde byl zatčen a využil svého římského občanství, které mu zaručovalo soud podle římského práva; byl převezen do Říma a nakonec propuštěn, v roce 66 byl ale zatčen znovu a o rok později sťat. Jeho pastorální listy jsou základními křesťanskými prameny a měly zásadní vliv na myšlení a dějiny celé církve; zdůrazňoval v nich význam Starého zákona pro křesťany, brojil proti přijímání mytických prvků do křesťanské věrouky, vytvořil základy církevního dogmatu o prvotním hříchu. Je patronem teologů, tisku, duchovních, dělnic, sedlářů, lanařů a košíkářů, ochráncem proti ušním nemocem, křečím, hadímu uštknutí a strachu, přímluvcem za déšť a úrodnost polí.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz