-

sv. Mikuláš Tolentinský

Vynikající kazatel z 2. poloviny 13. století. Ještě před ukončením studií byl přijat do sboru řeholních kanovníků augustiniánů v italské Tolentině; v řádu vynikl mimořádnou kajícností a pokorou, byl ustanoven klášterním kazatelem a tento úřad vykonával po 30 let. Při každodenních kázáních osvědčil dar obracet i zaryté hříšníky a proslul svými zázraky a schopností uzdravovat nemocné. Žil zcela odříkavým způsobem, byl obětavým dobrodincem chudých a trpících. Zemřel roku 1306, svatořečen byl roku 1446. Je uctíván jako ochránce jednoty církve, pomocník v nouzi a patron duší v očistci, jeho atributy jsou hvězda na prsou a lilie v ruce.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz