-

sv. Kliment (Klement I.)

Čtvrtý papež v pořadí (po sv. Petrovi, Linusovi a Anakletovi I.), úřad zastával asi v letech 88–97. Pokřtil jej sv. Barnabáš a ten jej také představil sv. Petrovi; Petr jej jmenoval svým nástupcem, ale Kliment se neodvážil úřad přijmout, takže jej předešli dva jmenovaní, než se podvolil tlaku lidu a kněžích. Z příkazu císaře Traiana byl údajně poslán do exilu na Krym, kde musel pracovat v místních mramorových dolech; tam otevřel prameny vody žíznivým dělníkům a obrátil tím na víru celé zástupy. Byl popraven utopením s kotvu přivázanou na krk v roce 100 nebo 101. Klimentovy ostatky i s kotvou po sedmi staletích údajně našel sv. Cyril (viz sv. Cyril a Metoděj) a přenesl je do Říma. Právě kotva, symbol naděje, se stala Klimentovým atributem. Je patronem kameníků, kloboučníků a námořníků, ochráncem proti dětským nemocem, proti povodním, vichřicím a bouřkám.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz