-

sv. Juda Tadeáš

Podle Bible vzdálený příbuzný a jeden ze 12 učedníků Ježíše Krista; bratr sv. Jakuba Menšího. Spolu se sv. Šimonem hlásal víru v Arábii, Sýrii a Persii, kde byl kolem roku 80 zajat pohanskými kněžími a po mnohých mučeních přivázán na kříž a zastřelen šípy (podle jiných podání byl ze světa sprovozen kyjem, halapartnou nebo kopím, které se staly jeho atributy). Je uctíván jako ochránce v obtížných a neřešitelných situacích, lidé se na něj ale obraceli málo, protože byl často zaměňován s Jidášem Iškariotským, který Krista zradil.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz