-

sv. Josef

Podle Bible tesař z Nazaretu, snoubenec a později manžel Panny Marie, pěstoun Ježíše Krista. Ještě před svatbou Marie otěhotněla a Josef jí chtěl ze zasnoubení propustit, byl ale poučen andělem o zázračném početí a s Marií se oženil. Z biblického vyprávění Josef mizí ve dvanáctém roce života Ježíše poté, co se Ježíš ztratil rodičům v Jeruzalémě a ti ho našli sedět v chrámu a rozmlouvat s kněžími (Josef tedy patrně zemřel ještě dříve, než Ježíš začal veřejně kázat). Roku 1654 byl sv. Josef prohlášen spolupatronem české země a ochráncem míru v zemi. Je patronem manželů a křesťanských rodin, dětí, mládeže a sirotků, panenství, dělníků a řemeslníků, inženýrů, hrobníků, vychovatelů, cestujících, vyhnanců a umírajících, ochráncem při očních chorobách, při pokušení a v zoufalých situacích. Jeho atributy jsou tesařské náčiní a někdy rozkvetlá hůl (takto byl zvolen za Mariina muže). Často je zobrazován s malým Ježíškem v náručí u jesliček v Betlémě, jak pracuje s Ježíšem v dílně a v jiných výjevech.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz