-

sv. Jan Nepomucký

Jan z Pomuku se narodil kolem roku 1345 v Pomuku pod Zelenou Horou jako syn rychtáře, v Praze se stal bakalářem práv a doktorát získal na univerzitě v Padově. Po návratu byl roku 1389 jmenován generálním vikářem a ocitl se přímo v centru mocenského boje mezi církví a králem; v jedné z mnoha rozepří mezi Václavem IV. a arcibiskupem Janem z Jenštejna skončil Jan z Pomuku a tři další Jenštejnovi úředníci na mučidlech. Jan utrpení nepřežil, jeho mrtvolu shodili z Karlova mostu do Vltavy (stalo se 20. 3. 1393 po 9. hodině večerní). Tělo vyplavené na břeh se stalo předmětem uctívání, arcibiskup prohlásil Jana z Pomuku mučedníkem. Před rokem 1416 bylo Janovo tělo pohřbeno v katedrále sv. Víta. V 16. století Janův příběh použil Václav Hájek z Libočan, který stvořil postavu Jana Nepomuckého, umučeného proto, že nechtěl prozradit zpovědní tajemství královny Žofie. Ve skutečnosti se zřejmě ctižádostivý Jan příliš zapletl do nepřehledné politické hry – mnozí historikové se domnívají, že bezprostředním důvodem královy prchlivosti mohlo být, že Jan potvrdil nového opata kladrubského kláštera tak rychle, že král, čekající několik let na smrt předchozího opata, nestačil vznést formální námitky a dosadit svého člověka. Uctívání Jana Nepomuckého se rychle rozšířilo, snaha o kanonizaci mučedníka má kořeny ve 2. polovině 17. století. Roku 1719 byl komisionálně otevřen Janův hrob a v lebce byl nalezen organický zbytek, který byl považován za zázračně uchovaný jazyk. Již v roce 1724 byl Jan Nepomucký blahořečen a 1729 svatořečen, v přípravách na kanonizaci vznikla i galerie barokních plastik na Karlově mostě. Podle moderních zjištění je organická hmota ze světcovy lebky přeměněná mozková tkáň, nikoliv jazyk. Svatý Jan Nepomucký je českým a bavorským zemským patronem a dále patronem kněží, zpovědníků, mlynářů, vorařů, ledařů a poutníků, ochráncem proti povodním a proti pomluvám. Jeho atributy jsou kanovnické roucho, pět hvězd kolem hlavy, krucifix v pravici, palma, kniha, prst na ústech. Projevem lidové úcty a vážnosti k jeho osobě jsou stovky soch umístěných převážně na mostech nejen v našich zemích, ale i v zahraničí, kde bylo Janovo jméno šířeno zejména jezuity.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz