-

sv. Jan Evangelista

Podle Bible rybář z Galileje, zprvu učedník sv. Jana Křtitele, později jeden z dvanácti učedníků Ježíše Krista a jeho nejdůvěrnější přítel. Byl svědkem Kristových zázraků a byl přítomen i jeho ukřižování; umírající Kristus svěřil Janovi do ochrany svoji matku Pannu Marii. Po nanebevstoupení Páně Jan se sv. Petrem rozšiřovali církev a byli v čele ostatních apoštolů. Po smrti a nanebevzetí Panny Marie kázal v Efezu, kde napsal jednoho z evangelií a tří epištoly. Roku 94 byl zatčen, převezen do Říma a tam prý uvržen do kotle naplněného vařícím olejem, to mu ale neuškodilo, proto byl vypovězen do vyhnanství, kde napsal knihu Zjevení obsahující hluboká tajemství o stavu a budoucích osudech církve. Roku 96 se vrátil do Efezu, zemřel 90 let stár. Je patronem teologů, úředníků, notářů a spisovatelů, jeho atributy jsou had, kniha či svitek, orel a hrob.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz