-

sv. Ignác z Loyoly

Narodil se roku 1491 na rodovém zámku Loyola ve Španělsku. Nejprve se pokusil o světskou kariéru a nevyhýbal se radovánkám, po těžkém úrazu se ale ve věku 30 let prozřel a posléze se vzdal všeho majetku, odešel od rodiny a žil jako žebrák na španělském venkově, navštívil i Svatou zemi. Po návratu do vlasti se vrhnul na studium náboženské literatury, které se protáhlo na 13 let. V roce 1539 založil se skupinou přátel Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuitský řád), který se velmi rychle rozšířil po celém Západě a časem i do zámoří a získal nesmírný politický vliv. V osobě sv. Ignáce se vzácně spojily duchovní hloubka, organizační talent, pastorační horlivost a schopnost vést. První generál Tovaryšstva Ježíšova Ignác z Loyoly zemřel v Římě roku 1556, v roce 1622 byl svatořečen. Obvykle je zpodobňován s monogramem IHS (Jesus Hominem Salvator, Ježíš Spasitel lidstva), k jeho atributům patří též srdce se třemi hřeby. Je zastáncem při výčitkách svědomí, patronem vojáků, dětí, těhotných, jezuitů a exercicií, pomocníkem při těžkých porodech, proti moru, horečce či nemocem dobytka.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz