-

sv. Bartoloměj

O jeho životě je známo málo; byl zřejmě synem rolníka, po setkání s Ježíšem se stal apoštolem a působil ve Frýgii, Mezopotámii, Arménii, Etiopii a snad i v Indii. Svými činy si pohněval pohanské modloslužebníky natolik, že jej v Arménii dal místní vládce popravit, a to stažením z kůže a ukřižováním; proto je téměř vždy zobrazován s koželužským nožem, někdy s vlastní kůží v rukou. Je patronem knihařů, řezníků, ševců, koželuhů, obuvníků, lovců kožešin a ochráncem proti nervovým a neurologickým chorobám. Část jeho ostatků získal Karel IV. pro katedrálu sv. Víta.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz