-

sv. Anna

Podle apokryfních evangelií matka Panny Marie a babička Ježíše Krista; narození Panny Marie zvěstovali Anně i jejímu muži Jáchymovi andělé. Bývá zobrazována jako důstojná žena v dlouhém šatu, s hlavou pokrytou závojem. V ruce drží knihu nebo lilii, nejčastějším Anniným tributem je ale postava Panny Marie. Kult sv. Anny se ve východní církvi šířil od 6. století, v západní od 8. století. Lidé ji prosí za šťastný sňatek a manželství, za požehnání dětí či za šťastný porod, je ochranitelkou matek, vdov, hospodyň, dělnic, horníků, tkalců, soustružníků, truhlářů, mlynářů, kramářů, provazníků, krejčích, krajkářů, čeledínů a mnoha dalších.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz