-

sv. Alžběta

Alžběta Durynská se narodila roku 1207 jako dcera uherského krále. Od svých čtyř let byla zasnoubená se synem lantkraběte z Wartburgu, za něhož se ve věku 14 let vdala a měla s ním čtyři děti. Byla neobyčejně zbožná a milosrdná; zakládala chudobince a nemocnice, v nichž sama pomáhala nejhůře nemocným. Po smrti manžela jí jeho bratr z Wartburgu vypudil a zbavil jí všech statků; žila potom v naprosté chudobě, bydlela ve chlévě, protože nový pán zakázal poddaným poskytnout jí přístřeší. Později se jí ujali příbuzní v Marburgu, Alžběta ale žila dále v přísném odříkání a chudobě jako sestra III. řádu svatého Františka; sloužila chudým a nemocným, pro něž založila rozsáhlý hospic a chudobinec. Zemřela ve věku pouhých 24 let, svatou byla vyhlášena již čtyři roky poté. Je ochránkyní charitativních sdružení, opuštěných žen, vdov a sirotků, žebráků, nespravedlivě pronásledovaných a všech trpících nouzí, ale i krajkářek a pekařů. Jejími atributy jsou růže, almužna, žebrák či džbán.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz