-

Vladislav

* kolem 1110, †1174

Český kníže Vladislav II. (1140–58) a král Vladislav I. (1158–73) z rodu Přemyslovců, manžel Judity Durynské. Na knížecí stolec byl dosazen proti právu svého bratrance Vladislava; roku 1142 s pomocí německého krále Konráda III. úspěšně čelil povstání velmožů a většiny Přemyslovců. Roku 1147 se účastnil 2. křížové výpravy, 1158 jej německý císař Friedrich I. Barbarossa v Řezně korunoval králem za příslib pomoci při válečném tažení do Itálie; české vojsko se skutečně účastnilo obléhání Milána. V Řezně a při italském tažení se patrně Vladislav I. seznámil s kamennými mosty, tehdejšími zázraky techniky; po návratu do Prahy dal z milánské kořisti stavět první kamenný most přes Vltavu, nazvaný most Juditin. Na jeho malostranském konci dal stavět kostel Panny Marie pod řetězem na konci mostu, založil i Strahovský klášter. Roku 1172 Vladislav I. abdikoval ve prospěch svého syna Bedřicha (†1189) a odešel do Durynska na statky své manželky. Dlouhá Vladislavova vláda přinesla českým zemím dosud nevídaný rozkvět; zesílily západní kulturní vlivy, v Čechách se usadili premonstráti, cisterciáci i johanité a vznikla řada klášterů (Strahov, Plasy, Pomuk, Želiv, Doksany), tehdejších center vzdělanosti.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz