-

Přemysl Otakar II.

* kolem 1233 (asi Praha), †1278 (Suché Kruty, Rakousko)

Český král z rodu Přemyslovců, jeden z největších panovníků naší historie. V roce 1247 se stal markrabětem moravským, po počátečních sporech s otcem Václavem I. Jednookým získal v roce 1251 pro český stát Rakousy a po otcově smrti v roce 1253 se stal králem; postupně vytvořil rozsáhlou říši, k níž vedle rakouských zemí patřilo Štýrsko, Korutany, Kraňsko a další oblasti, k Čechám připojil Chebsko a Sušicko, podnikl i dvě křížové výpravy do Pruska. Za poměrně dlouhé Přemyslovy vlády se Čechy dotvořily ve vrcholně feudální stát, kde měl rozhodující slovo král; vznikl mj. zemský soud, byly založeny zemské desky, zakládány hrady, budována města a kláštery, probíhala kolonizace pohraničních a pralesních oblastí; ne nadarmo se mu přezdívalo „král železný a zlatý“. Rostoucí Přemyslova moc jej vedla k pokusu získat pro sebe říšskoněmeckou korunu, roku 1273 byl ale říšskoněmeckým králem zvolen Rudolf I. Habsburský. Přemysl byl donucen se této volbě podrobit a vzdát se všech zemí kromě Čech a Moravy, které od Rudolfa dostal v léno; při následném pokusu tento stav zvrátit padl v bitvě na Moravském poli. V Čechách poté za nezletilého Přemyslova syna Václava II. vládl Ota V. Braniborský. Ostatky Přemysla Otakara II. spočívají v katedrále sv. Víta.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz