-

Matyáš I.

*1557 (Vídeň, Rakousko), †1619 (Vídeň, Rakousko)

Český král habsburské dynastie, syn Maxmiliána II. Habsburského, bratr a nástupce Rudolfa II. Od počátku 17. století postupně přebíral moc po chřadnoucím Rudolfu II., nejprve intrikami, poté vojenskou silou; v roce 1608 převzal vládu nad Rakouskem, Uhrami a Moravou, 1611 se po Rudolfově nucené abdikaci stal i českým králem a po jeho smrti v roce 1612 císařem Svaté říše římské. Naděje české šlechty, že Matyáš bude přístupnějším panovníkem než jeho bratr, se ukázaly jako liché – Matyáš výrazně podpořil katolickou stranu a přenesl své sídlo z Prahy do Vídně; až do roku 1918 byla Praha pouhým provinčním městem, nikoliv sídlem hlavy státu. Zemřel na počátku třicetileté války během druhého stavovského povstání, ozbrojeného vystoupení českých protestantských stavů proti císařské moci.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz