-

Marie Terezie

*1717 (Vídeň, Rakousko), †1780 (Vídeň, Rakousko)

Česká a uherská královna a rakouská arcivévodkyně, zakladatelka habsbursko-lotrinské dynastie. Vlády se ujala v roce 1740 po smrti otce, její nástupnická práva ale zpochybnili vládci Pruska, Bavorska, Francie a Saska; ve válkách o dědictví rakouské (1740–48) uhájila většinu území s výjimkou Slezska, Kladska a Parmy. V roce 1741 se stala uherskou a 1743 českou královnou, její manžel František I. Štěpán Lotrinský byl v roce 1745 zvolen římským císařem. Po smrti manžela v roce 1765 učinila svého syna Josefa II. spoluvládcem. Špatný hospodářský stav monarchie i nová filosofie osvícenství přinutily Marii Terezii k uskutečňování reforem ve státní správě, soudnictví, školství, hospodářství a dalších oblastech; v reformách po její smrti pokračoval v ještě větší míře její syn Josef II. a po něm jeho bratr Leopold II. Tereziánské reformy přispěly k centralizaci a byrokratizaci státu i k zesílení germanizačního tlaku. S Marií Terezií vymřela po přeslici habsburská dynastie. Je pochována v kapucínské kryptě ve Vídni.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz