-

Jiří z Poděbrad

*1420 (asi Poděbrady), †1471 (Praha)

Český král od roku 1458, původem ze šlechtického roku pánů z Kunštátu. Roku 1437 se ujal rodového majetku a vstoupil do domácí politiky. V roce 1448 se se svými stoupenci zmocnil Prahy a stal se faktickým vládcem země, 1452 nastoupil do úřadu zemského správce, který vykonával i v době vlády Ladislava Pohrobka; po jeho smrti byl na Staroměstské radnici zvolen českým králem. Hlavním tématem vlády Jiřího z Poděbrad bylo uznání jihlavských kompaktát (dohody husitů s katolickou stranou o uznání náboženských svobod z roku 1436) papežskou kurií, domácí šlechtou a uherským králem Matyášem Korvínem. V letech 1462–64 bylo na Jiřího popud vysláno ke dvorům evropských panovníků poselstvo s cílem vytvořit unii křesťanských vládců, která by byla schopna čelit tureckému nebezpečí a vzájemné vztahy řešit mírovou cestou. I přesto, že plán nenalezl pochopení, je dnes oceňován jako jeden z prvních pokusů o evropskou integraci. Roku 1466 prohlásil papež Pavel II. Jiřího z Poděbrad za kacíře, vyobcoval ho z církve a vyhlásil proti němu křížovou výpravu pod vedením Matyáše Korvína, která skončila Matyášovým zajetím u Vilémova. Před svou smrtí zajistil Jiří z Poděbrad nástupnictví na český trůn litevsko-polskému rodu Jagellonců.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz