-

Jan Lucemburský

*1296 (Lucemburk, Lucembursko), †1346 (Kresčak, Francie)

Český král z roku Lucemburků; na český trůn nastoupil roku 1310 sňatkem s Eliškou Přemyslovnou (1292–1330) po čtyřech letech bojů o českou korunu, které následovaly po vraždě posledního Přemyslovce na českém trůně Václava III. Korunován byl roku 1311. Jeho vnitřní politika nebyla příliš úspěšná, pro vleklé spory s domácí šlechtou nakonec znechucen zemi opustil, přenechal jí její správu a Čechy bral ponejvíce jako zdroj financí pro rodovou evropskou politiku. Roku 1333 přepustil správu českých zemí svému synovi Karlovi (pozdějšímu králi a císaři Karlu IV.) a o rok později jej jmenoval markrabětem moravským, od roku 1341 podporoval synovo úsilí o získání říšskoněmecké koruny a roku 1346 mu při volbě císaře odevzdal svůj kurfiřstský hlas. Mnohem úspěšnější byla Janova zahraniční politika: posílil mezinárodní postavení Království českého a připojil k němu Horní Lužici, Chebsko a téměř celé Slezsko. Již jako slepý bojoval na straně Francie v bitvě u Kresčaku, v níž padl; pohřben je v rodném Lucemburku.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz