-

Ferdinand I. Habsburský

*1503 (Alcalá de Henares, Španělsko), †1564 (Vídeň, Rakousko)

Český král habsburské dynastie; otec Maxmiliána II. Habsburského. Od roku 1526 byl uherským a českým králem, 1531 říšskoněmeckým králem, 1556 císařem Svaté říše římské. Spojením rodových držav s Královstvím českým a s Uhrami vytvořil podunajskou monarchii. V Čechách se během své čtyři desetiletí dlouhé vlády snažil upevnit panovnickou moc na úkor stavů, prosazoval centralizaci moci a rekatolizaci. Tato snaha vedla k růstu stavovské opozice; ten vyvrcholil v letech 1546–47 českým stavovským odbojem, který Ferdinand potlačil a zemská správa byla poté podřízena jeho synovi Ferdinandu Tyrolskému. V roce 1556 Ferdinand I. pozval do Prahy jezuity. Je pochován v katedrále sv. Víta.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz