-

Strahovské nádvoří

Na starém strážním místě na zalesněné výšině při cestě k přemyslovskému hradišti vyrostl ve 40. letech 12. století první premonstrátský klášter v Čechách. Původně románský klášterní areál byl několikrát poškozen ohněm a boji, dnešní podoba je výsledkem barokních přestaveb. Nádvoří dominuje opatský trojlodní chrám Nanebevzetí Panny Marie, barokní stavba s románský jádrem. Na svahu k Vltavě se rozkládá Strahovská zahrada s krásným výhledem na Prahu. Klášter patří k výrazným dominantám Hradčan, zvláště při pohledu ze staroměstského břehu Vltavy. Královská kanonie premonstrátů na Strahově patří mezi nejstarší doposud existující kláštery premonstrátského řádu na světě.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz