-

rampa Pražského hradu a Radniční schody

Ke Hradu a Radniční schody, Hradčany

Z místa, kde se Nerudova ulice mění v ulici Úvoz, dnes vystupují na Hradčanské náměstí dvě cesty: rampa Pražského hradu (ulice Ke Hradu) a Radniční schody. Ač si bez nich dnes tuto část Prahy dokážeme stěží představit, obě vznikly překvapivě nedávno – všichni, kdo z této strany jeli na Hrad vozem, včetně královských korunovačních průvodů a jiných honosných jízd, museli až do roku 1683 pokračovat Úvozem na Pohořelec, tam prudce obrátit a pokračovat přes Loretánské a Hradčanské náměstí k západní bráně Hradu. Rampu pražského hradu vyprojektoval až za třicetileté války J. B. Matthey a do skalnatého svahu pod Schwarzenberským palácem ji vytesali ve dvou etapách v letech 1638–83 kameníci; do té doby vedla z Malé Strany na Hrad pouze strmá stezka stoupající zhruba v místech dnešních Zámeckých schodů. Rampa je v horní části krášlena dvěma plastikami: sochou sv. Václava od Č. Vosmíka z roku 1906, umístěnou na barokním podstavci, a barokním sloupem se sousoším Piety od neznámého autora. Při horním konci rampy stojí zbytek barokní kaple Panny Marie Einsiedelské, zbořené po roce 1783; zbytek jejích obvodových zdí tvoří ochoz vyhlídkové terasy. Ještě výše, přímo pod Hradem, ústí Zámecké schody, stoupající z podhradí z Thunovské ulice a zdobené sochou sv. Filipa Neri od F. M. Brokoffa z roku 1715.

Radniční schody, spojující horní konec Nerudovy ulice s Hradčanským náměstím, vznikly ve stejné době na místě úzké příkré úvozové uličky. Úpatí Radničních schodů zdobí socha sv. Jana Nepomuckého od M. J. Brokofa z roku 1709 a socha sv. Josefa neznámého autora z roku 1714.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz