-

Mariánský sloup

Staroměstské náměstí, Staré Město

Nedaleko pomníku Jana Husa stával na Staroměstském náměstí do roku 1918 honosný barokní Mariánský sloup, postavený krátce po třicetileté válce (roku 1650) z příkazu krále Ferdinanda III. jako díkůvzdání Panně Marii Neposkvrněné za pomoc v boji se Švédy i jako politický symbol vítězství katolicismu nad náboženskými svobodami; vysvěcen byl v císařově přítomnosti dne 13. 6. 1652. Sloup byl dílem J. J. Bendla a jeho pomocníků a byl druhým mariánským sloupem v Evropě (po mnichovském). Při výšce téměř 14 m nesl na vrcholu dva metry vysokou pozlacenou sochu Panny Marie, v rozích kamenného zábradlí byly čtyři skupiny andělů zápasících s nečistými silami. Sloup sloužil i jako pražská časomíra: na dlažbě náměstí byl (a dosud je) vyznačen stín sloupu v pravé poledne (tzv. pražský poledník).

Krátce po vyhlášení samostatného Československa byl sloup dne 3. 11. 1918 jako údajný symbol porážky na Bílé hoře a habsburského útlaku stržen davem vedeným žižkovským bohémem a spisovatelem F. Sauerem. Vandalský čin byl spíše než projevem spontánní davové hysterie záměrnou akcí, některé prameny (včetně fotografií) dokonce uvádějí, že sloup strhli žižkovští hasiči, které pro tento čin Sauer získal. Torzo mariánské sochy a další zbytky plastik jsou nyní uloženy v Lapidáriu Národního muzea.

V roce 1990 vznikla v Praze Společnost pro obnovu Mariánského sloupu. Přestože nápad postavit na původním místě repliku sloupu vzbudil i značně odmítavé reakce, nechali aktivisté zabudovat do dlažby náměstí kamennou desku se čtyřjazyčným nápisem Zde stál a opět bude stát Mariánský sloup; o citlivosti tématu svědčí, že slova a opět bude stát z desky kdosi zase odsekal. Vyrobeno je už i schodiště, zábradlí, šestimetrový sloup (z indického kamene, který se nejvíce podobá původnímu pískovci od Kamenných Žehrovic) i replika sochy Panny Marie, kterou zhotovil sochař P. Váňa a která v současnosti stojí na provizorním sloupu u jižního vchodu do Týnského chrámu. Náklady na projekt by měly být kryty prostřednictvím sbírek a darů. Dosud není jasné, zda bude Mariánský sloup znovu na Staroměstském náměstí postaven.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz