-

Malá Strana

Pražská městská čtvrť a historické město na levém břehu Vltavy v podhradí Pražského hradu. Osídlení pod pahorkem Hradčan existovalo již v předhistorické době, od 9. století se zde rozvíjelo několik kupeckých osad a dvorů. V roce 1257 byla Malá Strana povýšena na město, dnešní rozlohu získala za panování Karla IV., který město obehnal novými hradbami. V dalších staletích trpěla Malá Strana snad více než jiná pražská města živelnými pohromami i válečnými událostmi, do dnešní krásy rozkvetla až během 17. a 18. století, kdy na spáleništích a zbořeništích vyrostly velkorysé barokní paláce a kostely. Od konce 18. století na Malé Straně přibylo jen několik budov a čtvrť je tak unikátním dokladem barokního města v téměř původní podobě.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz