-
U kamenného zvonu U kamenného zvonu U kamenného zvonu U kamenného zvonu 

U kamenného zvonu - Staroměstské náměstí 13/605, Staré Město

U kamenného zvonu

Staroměstské náměstí 13/605, Staré Město

Věžovitý gotický dům s mimořádně zachovaným průčelím, důkaz překvapujícího bohatství středověké civilní architektury. Kamenný palác – mnohem rozsáhlejší než dnešní dům – zde stál již ve 2. polovině 13. století, ve 2. třetině 14. století byl přestavěn v přepychovou městskou rezidenci, pravděpodobně pro krále Jana Lucemburského a jeho ženu Elišku Přemyslovnu; zde se nejspíš narodil budoucí císař Karel IV., který v domě asi znovu bydlel po svém návratu do Čech, kdy nalezl Pražský hrad v neobyvatelném stavu. O významu stavby svědčí mj. to, že v domě jsou hned dvě kaple. V 17. a 18 prošel palác barokními úpravami, v rámci nichž dostal barokní fasádu, která skryla středověké stavební prvky; neobyčejně zachovaný vrcholně gotický charakter stavby byl rozpoznán až při opravě fasády v 60. letech 20. století. Následovala (1973–87) obnova gotické podoby, částečně přímo z původních článků, částečně z jejich replik. Z objevených zlomků plastik se podařilo sestavit dvě trůnící postavy a stojícího rytíře, nalezeny byly i další části výzdoby, původně pestře polychromované. V interiéru se místy zachovaly freskové malby z počátku 14. století. Domovní znamení (kamenný zvon) je původní z roku 1413. V současnosti se v domě konají koncerty a výstavy uměleckých děl (Galerie hlavního města Prahy).

Sort by: location name

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz