-
sousoší sv. Vincence Ferrerského se sv. Prokopem sousoší sv. Vincence Ferrerského se sv. Prokopem sousoší sv. Vincence Ferrerského se sv. Prokopem sousoší sv. Vincence Ferrerského se sv. Prokopem sousoší sv. Vincence Ferrerského se sv. Prokopem sousoší sv. Vincence Ferrerského se sv. Prokopem sousoší sv. Vincence Ferrerského se sv. Prokopem 

sousoší sv. Vincence Ferrerského se sv. Prokopem - desáté od Staroměstské věže na levé straně mostu

sousoší sv. Vincence Ferrerského se sv. Prokopem

desáté od Staroměstské věže na levé straně mostu

Sousoší vytvořil roku 1712 z pískovce F. M. Brokof na náklady Romedia Josefa Františka hraběte Thuna; jedna z nejmalebnějších plastik na mostě. Vlevo stojí postava sv. Vincence Ferrerského v dominikánském rouchu; u nohou má rakev s mrtvým, jehož vzkřísil, latinský nápis praví Vskřísil 40 (osob). Před sv. Vincencem klečí kající se hříšník, nalevo člověk posedlý ďáblem prosí o pomoc. Vpravo od sv. Vincence je postava sv. Prokopa v opatském rouše, držící berlu na zkroceném okřídleném ďáblovi, s nímž podle legendy Prokop oral. Na hraně postavce vlevo je poprsí Turka, pod ním latinský nápis 8 000 pohanů k víře katolické; vpravo je poprsí plačícího ďábla s latinským nápisem 70 ďáblů zkrotil; uprostřed poprsí Žida s nápisem 2 500 židů ke Kristu, rovněž latinským; jsou to symboly mocností získaných pro víru či pokořených oběma světci. Mezi poprsími jsou reliéfy Posledního soudu a Orání sv. Prokopa. V kartuši nad znakem je latinský nápis Oběma patronům sv. Vincenci Ferrerskému a sv. Prokopu: 1712, na římse podstavce latinský nápis Obrátil 100 000 hříšníků, na destičce na podstavci nápis Bojte se Boha a ctěte jej, poněvadž nastala hodina jeho soudu, opět latinský. – Pod sousoším stojí na hřebenu ohlaví mostního pilíře socha Bruncvíka.

Sort by: location name

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz