-
sousoší sv. Luitgardy sousoší sv. Luitgardy sousoší sv. Luitgardy sousoší sv. Luitgardy sousoší sv. Luitgardy 

sousoší sv. Luitgardy - dvanácté od Staroměstské věže na levé straně mostu

sousoší sv. Luitgardy

dvanácté od Staroměstské věže na levé straně mostu

Sousoší vytvořil roku 1710 z pískovce M. B. Braun na náklad opata cisterciáckého kláštera v Plasích E. Tyttla; vrcholné dílo barokního sochařství, umělecky nejhodnotnější plastika na mostě a současně autorova první známá práce v Čechách (bylo mu tehdy 26 let). Inspirací k vytvoření sousoší byl zřejmě obraz Braunova přítele malíře P. J. Brandla, autor též mohl použít mystický výjev Extáze sv. Terezie od G. L. Berniniho. Sousoší znázorňuje sv. Luitgardu, které se před smrtí zjevil ukřižovaný Ježíš Kristus, objal ji, přiložil její ústa na své rány a vyměnil si s ní srdce. Na architektonicky pojednaném podstavci (snad Braunova spolupráce s F. M. Kaňkou nebo J. B. Santinim) je oválná deska s latinským nápisem Sv. Luitgardy z řádu cisterciáckého, na desce vpravo latinský nápis Oživlý bok vydal srdce, jež vyměnil za srdce. Z cisterc. breviáře ke dni 15. června, na desce vlevo rovněž latinský nápis Objatá ráměm ukřižovaného Krista, vzadu na podstavci latinský nápis Ke cti sv. Luitgardy postavil cisterciácký klášter v Plassech za opata Evžena Tyttla, probošta u sv. Máří Magd. v České Lípě 1710. Originál sousoší je uložen v Lapidáriu Národního muzea, na mostě je umístěna kopie od B. Raka a J. Nováka z roku 1995. – Pod sochou vlevo je vstup na novogotické schodiště spojující Karlův most s Kampou.

Sort by: location name

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz