-

jezuitský profesní dům - Malostranské náměstí 2/25, Malá Strana, Praha 1

jezuitský profesní dům

Malostranské náměstí 2/25, Malá Strana, Praha 1

Stavba jezuitského profesního domu – sídla profesů, nejvýše postavených příslušníků řádu, kteří skládali po studiu filozofie a teologie zvláštní sliby – zahájil v roce 1673 v raně barokním slohu G. D. Orsi de Orsini na místě několika měšťanských domů, školy a kostelíka sv. Václava, v těsné blízkosti současně založeného chrámu sv. Mikuláše. V roce 1674 převzal stavbu F. A. Lurago, který ji 1691 i dokončil; v letech 1737–52 bylo došlo k vrcholně barokní úpravě západního křídla. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 byl objekt upraven pro administrativní potřeby, další úpravy následovaly v letech 1823 a 1922–27. Během 2. světové války užívala budovu německá armáda, od 60. let 20. století zde sídlí Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (dnes její informatická sekce). Po roce 2000 prošla budova rozsáhlou rekonstrukcí a slouží i pořádání koncertů, konferencí, promocí a jiných slavnostních akcí. – Tři křídla domu s chrámem sv. Mikuláše svírají čtvercový dvůr. Směrem k dolnímu náměstí dosahuje objekt čtyř pater, k hornímu náměstí tří pater. Fasády všech průčelí jsou velmi prosté, typická jsou jednoduchá obdélná okna. V interiérech se zachovaly raně barokní klenby, cenné je i barokní dvouramenné pilířové schodiště a množství barokních a rokokových dveří a portálů.

Sort by: location name

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz